Általános adatok:


Tevékenység kezdete: 1996. október 01.
Cégforma : Korlátolt felelősségű társaság
A cég rövidített elnevezése
FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft.
A cég székhelye
1095 Budapest, Laczkovich utca 1.

A cég tevékenysége / Főtevékenység
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

A képviseletre jogosult adatai:
A képviselet módja: önálló, Zimber Ferenc megbízott ügyvezető

A könyvvizsgáló adatai:
P and P  Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-689401


 Alapító:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

A cég statisztikai számjele: 12181502-4221-113-01
  A cég adószáma: 12181502-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-562612
     A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10102093-30618103-00000002

                            

                                                                  Tulajdonos:

                                                                  Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

                                                                  Vezérigazgató: Palkó György

                                                                  Felügyelő bizottság:

                                                                  Tagok: Szabadai Viktor Elnök

                                                                             Belházy Miklós

                                                                             dr. Lehel Zoltán
 

                                                                  Társaság vezetése:

                                                                  Ügyvezető:                           Zimber Ferenc

                                                                  Főépítésvezető:                    Baranovics László

                                                                  Építésvezető:                        Ócsai-Bíró László

                                                                  Építésvezető:                        Vörös Péter

                                                                  Anyaggazdálkodási és

                                                                  Üzemeltetés vezető:             Szilágyi Iván

                                                                  Gépészeti vezető:                Román Pál