Az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft politikája
 

 

            

                 Az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. elsődleges céljának tekinti megbízói teljes körű megelégedettségét,
          melynek hosszútávon akar megfelelni. A jó hírnév sikerünk alapfeltétele, ezért az
          FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft.mindent megtesz, hogy neve összeforrjon a minőség, megbízhatóság,
          pontosság, rugalmasság, igényesség, a környezetvédelem, a munkabiztonság, az egészségvédelem és
          megbízó központúság fogalmakkal.

     Az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. vezetősége és munkatársai elkötelezettek a minőségi munkavégzés, a  környezet erőforrásainak takarékos felhasználása, a környezetszennyezés megelőzése, a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítása, a munkával kapcsolatos sérülés és egészségkárosodás megelőzése, a veszélyek kiküszöbölése, kockázatok csökkentése, a jogszabályok, a megbízóiak által meghatározott és a vállalt egyéb követelmények teljesítése iránt.

A vezetőség elkötelezett továbbá a munkatársakkal és képviselőikkel való konzultációra.

Vezetői szinten elvárás, hogy érvényesüljön az irányítási tevékenységben a minőségi munka szemlélete, a környezetvédelem, a munkabiztonság, az egészségvédelem megkülönböztetett kezelése, az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránti elhivatottság. Ennek érdekében a vezetőség elkötelezett a munkatársakkal való rendszeres konzultációra.

Az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. elve, hogy a minőségre, a környezetvédelemre, a biztonságos munkakörnyezetre és az egészségvédelemre hatni mindenkinek a feladata, felelőssége és kötelessége.

 


Általános adatok:


Tevékenység kezdete: 1996. október 01.
Cégforma : Korlátolt felelősségű társaság
A cég rövidített elnevezése
FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft.
A cég székhelye
1095 Budapest, Laczkovich utca 1.

A cég tevékenysége / Főtevékenység
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

A képviseletre jogosult adatai:
A képviselet módja: önálló, Zimber Ferenc megbízott ügyvezető

A könyvvizsgáló adatai:
AUDITOR-PARTNERS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-064019


 Alapító:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

A cég statisztikai számjele: 12181502-4221-113-01
  A cég adószáma: 12181502-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-562612
     A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10102093-30618103-00000002

 

                            

 

 

                                                                  Tulajdonos:

                                                                  Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

                                                                  Vezérigazgató: Palkó György

                                                                  Felügyelő bizottság:

                                                                  Elnök:  Wildner Gábor

                                                                  Tagok: Szűcs Gábor

                                                                             Tóth Mihály
 

                                                                  Társaság vezetése:

                                                                  Ügyvezető:                           Zimber Ferenc

                                                                  Főépítésvezető:                    Baranovics László

                                                                  Építésvezető:                        Ócsai-Bíró László

                                                                  Építésvezető:                        Vörös Péter

                                                                  Anyaggazdálkodási és

                                                                  Üzemeltetés vezető:             Szilágyi Iván

                                                                  Gépészeti vezető:                Román Pál

                                                                  

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

Az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft., elkötelezett az adatvédelem mellett. A z FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk a titkarsag@fcsmep.hu e-mail címen.

Adatkezelés

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk a FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. honlapján. A honlapunkon keresztül nem kezelünk és nem gyűjtünk személyes adatokat sem saját sem harmadik fél számára.

Az adatok felhasználása

A honlapunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Információkhoz való hozzáférés

A honlapunk látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez.

Módosítások

A FCSM Mélyépítő és Karbantartó  Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. A nyilatkozat módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Jelen adatvédelmi tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.24-től visszavonásig tart.